Trafo Özellikleri Nelerdir?

Trafo satın almayı düşünüyorsanız veya kullanırken özellikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığınızı hissediyorsanız trafo özellikleri hakkında hazırladığımız bu yazı, sizin için fayda sağlayacak.Bu yazımızda, her ülkede yaygın olarak kullanılan önemli transformatör özelliklerini listeledik. Bu özellikler trafoların kullanım alanlarıyla ve fiyatlarıyla doğrudan ilgilidir. Trafo çeşitleri Piyasada, ihtiyaca ve kullanılacak olan alana bağlı olarak farklı trafo çeşitleri yer almaktadır. Talebinize ve projenize bağlı olarak kutu tip trafo veya yağlı tip trafo seçebilirsiniz. Yağlı tip tr...

Trafo Çalışma Prensibi Nasıldır?

Trafo çalışma prensibi temel olarak elektrik enerjisinin bir iletkenden diğerine iletmesidir. Bu yazımızda trafonun yapısını ve özelliklerini inceleyeceğiz. Transformatör üzerinde iki adet sargı vardır. Bu sargılardan bir tanesi primer diğeri sekonder sargıdır. Sekonder sargı ile primer sargının elektrik bağlantısı yoktur. Yalıtkan olarak pres bant, ağaç takoz gibi maddeler kullanılır. Primer sargısı üzerine alternatif gerilim oluştuğu zaman, bulunduğu manyetik demir, nüve üzerinde devresini tamamlar. Trafo gerilimi yükseltme ve düşürme şeklinde iki çeşitte vardır. Düşürücü transformatörler:...

Kuru Tip Trafo Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Soğutmalı trafolar arasında yer alan kuru tip trafo, son zamanlarda sıklıkla kullanılır oldu. Kuru tip trafolar, sargıları ve manyetik devresi yalıtkan sıvıda korunmayan trafo çeşitleri arasındadır. Kullanım alanlarının fazla olması bu tip trafoya olan ihtiyacı da arttırdı. Kuru Tip Trafonun Kullanım Alanları Nelerdir? Patlama riski bulunmadığından dolayı kullanım alanı oldukça geniştir. Bu kullanım alanlarından bazıları şunlardır: Okullar Hastaneler Alışveriş merkezleri Marinalar Şirket binaları Oteller Marinalar Pompa istasyonları Demiryolu ve barajlar Kuru Tip Trafonun özell...

Gerilim Trafosu Ne İşe Yarar?

Gerilim trafosu, devredeki primer gerilimi küçülterek sekondere aktaran trafo türüdür. Primerde ölçülen gerilim 600 volttan fazla olduğunda bu devrelerdeki ölçü aletlerinin ölçme alanları için kullanılır. Gerilim trafosunun birçok işlevi mevcuttur. Sizler için bu yazımızda gerilim trafosu ne işe yarar? ve daha fazlasını derledik. Gerilim trafosu; Primerde ölçtüğü gerilimi wattmetre, sayaç ve voltmetre gibi aletlerle kolayca ölçülebilen güvenli bir sınır değerine düşürme görevini üstlenir. Primer adı verilen birinci devre gerilimi, manyetik bir kuplaj aracılığıyla küçültülür ve ikinci d...

Transformatör Çeşitleri Nelerdir?

Herhangi bir alternatif akım ile gerilim seviyesi frekansının değiştirilmeden istenilen oranda düşürülmesi veya yükseltilmesi transformatörler sayesinde gerçekleşmektedir. Kısacası trafolar, elektromanyetik endüksiyon prensibiyle elektrik enerjisini bir veya birkaç devreye aynı frekansta, farklı gerilimlerdeki değerlerdeki gerilimlere ve akıma dönüştüren elektrik makinesine denir. Transformatör çeşitleri ölçü trafoları, oto trafoları, tek fazlı trafolar ve üç fazlı güç trafosu olmak üzere farklı şekillerde imal edilmektedir. Genel olarak dağıtım transformatörü, güç transformatörü şeklinde de...

Trafo Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Bir trafo belirlerken trafonun özelliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak en uygun trafo belirlenmelidir. Söz konusu faktörler şunlardır: Gerilim Oranı, Değeri ve Bağlantı Yöntemi Gerilim değerini, oranını ve bağlantı yöntemi hem ilk tedarik açısından hem de hazır değişim açısından dikkat edilmesi gereken faktörlerden biridir. Küçük ölçekli ticari projelerin çoğunda 208Y / 120V ikincil voltaj olmalıdır. Bunun sebebi yükün büyük bir kısmının küçük ev aletleri ve aydınlatmalar olmasıdır. Daha yüksek voltajlar büyük aydınlatma gereksinimi olduğu...

Dağıtım Trafosu ve Tipleri

Elektrik enerjisinin yüksek gerilimden alçak gerilime düşürülmesini sağlayan dönüştürücü elemana dağıtım trafosu veya dağıtım transformatörü denir. Trafonun primer sargısına alternatif bir akım uygulandığı zaman, bobinler içerisinde yer alan demir nüvenin manyetik bir akı oluşturması ve bu akının dolaşmaya başlamasıyla dağıtım gerçekleşir. Dağıtım trafosu tipleri genleşme depolu, kuru tip ve hermetik tip olmak üzere 3 tipte mevcuttur. Hermetik Tip Dağıtım Transformatörleri Soğutmalı, yağlı, genleşme deposuz ve 36 kV ‘a kadar standart tiplerde üretilirler. Bu trafoların en öneml...

Güç Transformatörlerinin Yapısı

Güç TRANSFORMATöRLERİNİN YAPISI Transformatörler Transformatörlerin önemi Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biri de üretildiği yerden çok uzak bölgelere kolayca taşınabilmesidir. Bu taşımanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için gerilimin yeteri kadar büyük olması gerekir. Bilindiği gibi elektrik enerjisi doğru veya alternatif akım olarak üretilir. Doğru akımda yüksek gerilimli enerji iletimi son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. Ancak bu konuda istenilen düzeye gelinememiştir. Buna karşılık alternatif akımlı elektrik enerjisinin gerilimi transformatörler yardımıyla...

Step-Up Trafo Nedir Nasıl Çalışır

Step-Up Trafo Nasıl çalışır? Step-up trafo, akımı herhangi bir değişken olmadan sabit tutarken, çıkış voltajını giriş voltajından çok daha kapsamlı bir şekilde artıran veya kontrol eden bir cihazdır. Enerji üretim istasyonlarında ve güç iletişim uygulamalarında kullanılmaktadır. Step-Up Trafo Nedir? Transformatör, elektrik enerjisini birincil sargıdan transformatörün manyetik çekirdeğindeki manyetik enerjiye ve tekrar transformatörün ikincil tarafındaki elektrik enerjisine dönüştüren elektrostatik bir cihazdır. Step-up trafo ise transformatörün primer tarafındaki alçak gerilim ve yüksek ak...

Orta Gerilim Trafosu Nedir Çeşitleri Nelerdir

Orta Gerilim Trafosu Nedir? çeşitleri Nelerdir? Orta gerilim trafosu, elektrik dağıtım sisteminde nihai gerilim dönüşümü sağlayan, dağıtım hatlarında kullanılan ve gerilimi müşterinin kullanabileceği düzeyen indiren bir transformatör türüdür. Voltajı genellikle orta seviyededir; yani trafoya gelen voltaj 5kV ile 35 kV arasındadır. Bazı dağıtım voltajları 35 kV’yi de geçebilir ve yüksek voltajlı kabul edilir. Ancak, dağıtım sistemlerinin çoğu orta voltaj aralığındadır. Orta gerilim trafoları, başta IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve IEC (Uluslararası Elektrotek...

Güç Transformatörü Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Güç Transformatörü Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Güç transformatörü, dağıtım birincil devreleriyle jeneratör arasındaki elektronik veya elektrik devresinin herhangi bir bileşenindeki elektrik enerjisi iletmek için kullanılan bir tür trafodur. Güç transformatörleri, dağıtım şebekelerindeki voltaj düşürme ve yükseltme, voltajları ara yüzlemek için kullanılmaktadır. Amortisman süresi yaklaşık olarak 30 yıldır. Aralıklarına göre üç tipe ayrılmaktadır: büyük güç transformatörü (100 MVA ve daha fazlası), orta güç transformatörü (7500 kVA-100 MVA) ve küçük güç transformatörü (500-750 kVA). Bu t...

Dağıtım ve Güç Trafosu Çeşitleri

Transformatör Nedir? Transformatörler, elektromanyetik indüksiyonla enerjiyi bir devreden diğer devreye geçirirler. Yani, herhangi bir alternatif akım (AC) ve gerilim seviyesini frekansını değiştirmeden istenilen oranda düşürmeye veya yükseltmeye yarayan aletlere transformatör denir. Transformatörün kısaltılmış hali trafodur. Trafolar, elektromanyetik endüksiyon prensibiyle elektrik enerjisini bir veya birkaç devreye aynı frekansta fakat farklı değerlerdeki gerilimlere ve akıma dönüştüren elektrik makinesidir. Dağıtım Transformatörleri ve özellikleri Dağıtım transformatörleri, elektrik ene...

Trafo Çeşitleri

Trafo çeşitleri Elektrik enerjisinin üretimi sonrasında kaynak çıkışından akımın tüketiciye ulaşmasına kadar başrolde olan makinelere trafo adı verilmektedir. Trafo çeşitleri kullanım amaçlarına göre pek çok farklı türe ayrılmaktadır. Güvenli olarak ölçümleme yapılmasından akımın güvenli olarak taşınmasına ve hatta belirli bir seviyeye indirilmesine kadar pek çok çeşit bulunmaktadır. Yükseltici ve alçaltıcı özelliğe sahip olan trafo çeşitlerinin yanı sıra güç trafosu, dağıtım trafosu, akım trafosu, gerilim trofusu, tek fazlı transformatör, oto trafoları ve izolasyon trafoları olmak üzere pek...

Yüksek Gerilim Trafosu

YüKSEK GERİLİM TRAFOSU Yüksek gerilim trafosu yüksek gerilim hatlarında kullanılır. Bu trafolar, bağlı oldukları devrelerde bulunan primer gerilimini beklenen ölçüde küçültmeye yararlar. Sekonder terminallerine bağlı olan aletlerin beslenmesine olanak sağlayan araçlar, aynı zamanda onları yüksek gerilimden izole eder. Elde ettiği enerjiyi güvenli sınır değerine düşürme işlemini gerçekleştiren yüksek gerilim trafosu, yüksek dağıtım ve güç iletim sistemlerinde gerilimlerin makul düzeye düşürülmesi için çalışır. Birincil devrenin ikincil devre gerilimine aktarılmasına olanak sağlayan bu cihazlar...

Transformatör Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Trafo ismiyle de bilinen transformatör, elektrik enerjisinin niceliklerini istenen değere dönüştürme görevini üstlenmektedir. Trafo kelimesi İngilizce’deki transformer kelimesinden dilimize geçmiştir. Transformer kelimesinin Türkçe anlamı “dönüştürücü”dür. Anlamından da belli olduğu üzere trafo elektrik enerjisini dönüştürmeye yarar. Kısacası trafolar, iki veya daha fazla devre arasındaki mevcut elektrik akımına elektromanyetik indüksiyon sağlamaktadır. Trafonun Kullanım Amacı Nedir? Trafoların temel kullanım amaçları, elektromanyetik indüksiyon yolu ile iki veya daha f...

Trafo Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Trafo, iki veya daha fazla devre arasındaki elektrik akımını sağlayan sistemdir. Günümüzde üretim süreçlerinden gündelik yaşantımıza kadar oldukça geniş çaplı kullanım alanı mevcuttur. Manyetik indüksiyon dönüşümü için gerekli olan bu araçlar, frekans ile oynanmadan işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olur. Tüm parçalarının sabit olduğu bu araçlar AC sistemlerinde tercih edilirler. Elektrik makinesi olarak da adlandırılabilen transformatörler, elektromanyetik indüksiyon yardımı ile işlevlerini sürdürürler. DC devrelerinde kullanımı mümkün olmayan bu araçlar, yalnızca AC devrelerinde kullanıla...

Step-Up Trafo

STEP-UP TRAFO Step-up trafo araçları, yükseltici trafo olarak görev alırlar. Voltajın yükseltilmesi için kullanılan bu araçlarda sekonder sargıda meydana gelen dönüş rakamları, primer sargıda bulunan dönüşlerden daha fazladır. İkincil tarafında yüksek voltaj gerçekleşen transformatörlerde istasyonlarda kullanılan yükseltici trafo sistemleri sayesinde düşük akımlar yüksek akımlara, yüksek akımdaki gerilimler ise düşük akımlara dönüştürülür. çekirdek üzerine sarılan iki bobinin kullanımıyla işlevsel hale gelen step-up trafo seçenekleri yükseltici olarak kullanılabilirler. AC akımın bobinden geç...

Orta Gerilim Trafosu

ORTA GERİLİM TRAFOSU Orta gerilim trafosu hareketli parçası bulunmayan bir araçtır. Elektromanyetik indüksiyon vasıtasıyla gereksinim duyulan alanlarda elektrik enerjisinin dönüştürülmesine olanak sağlayan orta gerilim trafosu, gücün sabit kalması şartıyla işlemlerini gerçekleştirir. Elektrik santrallerinde meydana gelen elektrik enerjisinin gerilimi oldukça yüksektir. Bu gerilimin ilgili alanlara dağıtılması ve düşürülmesi gereklidir. Yüksek gerilimli enerjinin kasaba veya şehir merkezlerine iletilirken düşürülmesine olanak sağlayan orta gerilim trafosu, güç transformatörleri vasıtası ile iş...

Güç Transformatörü

Güç TRANSFORMATöRü Güç transformatörü elektrik enerjisinin uzak bölgelere taşınmasına olanak sağlar. Transformatörler, elektrik santrallerinde üretilen enerjinin dağıtımında yardımcı olurlar. Yüksek gerilimin orta ve düşük gerilim seviyelerine taşınmasına olanak sağlayan ve gerekli durumlarda gerilim yükseltici olarak işlev gören transformatörler; yerleşim merkezleri, iş merkezleri ve sanayi bölgelerinin civarında kurulabilir. Gerilimi yükseltme veya alçaltma gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilen transformatörlerin kullanım alanı oldukça yaygındır. Frekansta değişim olmadan akım ve geril...

Güç Trafosu

Güç TRAFOSU Güç trafosu, enerjinin genliğini değiştiren araçlara verilen isimdir. Enerjinin frekansını ve çeşidini değiştirmeden sadece genliğini değiştiren bu araçlar enerjinin girdi değerinin çıkışa verilmesine olanak tanır. Silisyumlu saçlardan oluşturulan nüvelerin üzerine yalıtımlı sargıların sarılması ile oluşturulan bu araçlar birçok farklı alanda kullanılabilir. Elektrik enerjisinin uzak mesafelere taşınmasına yardımcı olan bu araçlar, yüksek gerilim oluşturarak alternatif akımda elektrik enerjisinin iletilmesine olanak tanır. Enerjinin frekansını ve gücünü değiştirmeden alternatif ak...

Dağıtım Transformatörü

DAĞITIM TRANSFORMATöRü Dağıtım transformatörü elektrik enerjisinin taşınmasında veya tüketimine uygun hale getirilmesine olanak sağlar. Gerilim seviyesinin değiştirilmesine yardımcı olan bu araçlar, akım seviyesinin de değiştirilerek tüketim için uygun çıktıların elde edilmesine yardımcı olur. Enerjinin tüketicinin kullanımına uygun olarak revize edilmesine olanak tanıyan bu cihazlar, nihai kullanıcının işlev görmesi için tercih edilen araçlardır. Tüketim alanına elektrik taşınması için tercih edilen dağıtım transformatörü evlerden hastanelere, fabrikalardan otellere kadar birçok farklı aland...

Dağıtım Trafosu

DAĞITIM TRAFOSU Dağıtım trafosu elektrik enerjisinin taşıma ve tüketime uygun hale getirilmesine olanak sağlar. Enerji santrallerinden çıkan elektriğin gerilim ve akım seviyelerinin değiştirilmesine olanak sağlayan dağıtım transformatörleri, enerjinin son tüketicinin uygun bir şekilde kullanabileceği bir forma dönüştürülmesine olanak tanır. Gerilimin düşürülerek son tüketiciye ulaştırılmasına imkan veren bu araçlar evler, hastaneler, fabrikalar ve çok daha fazla alanda kullanılabilir. Soğutma tipine göre birbirinden farklı özelliklere sahip olan alt dallara ayrılan dağıtım transformatörleri,...