Yüksek Gerilim Trafosu

YüKSEK GERİLİM TRAFOSU Yüksek gerilim trafosu yüksek gerilim hatlarında kullanılır. Bu trafolar, bağlı oldukları devrelerde bulunan primer gerilimini beklenen ölçüde küçültmeye yararlar. Sekonder terminallerine bağlı olan aletlerin beslenmesine olanak sağlayan araçlar, aynı zamanda onları yüksek gerilimden izole eder. Elde ettiği enerjiyi güvenli sınır değerine düşürme işlemini gerçekleştiren yüksek gerilim trafosu, yüksek dağıtım ve güç iletim sistemlerinde gerilimlerin makul düzeye düşürülmesi için çalışır. Birincil devrenin ikincil devre gerilimine aktarılmasına olanak sağlayan bu cihazlar...

Transformatör

TRANSFORMATöR Transformatör araçları, elektriksel konularda ele alınan araçlardır. Elektrik iletimi ve dağıtımı için işlev gören transformatörler farklı çeşitlere sahip olabilir. Faz sayısı, transformatörün çalıştığı ortam ve nüve çeşitleri bakımından farklı özelliklere sahip olan transformatörler, kullanım alanına göre de çeşitli seçeneklere sahip olurlar. Farklı özellikleri ile pek çok farklı alana uyum sağlayan transformatörlerde orta bacakta bulunan sargılar aracın ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. 4 adet ayağa sahip olan nüveler, mantar tip ve çekirdek tipi olmak üzere kendi içe...

Trafo

TRAFO Trafo, üretim süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Elektrik elektronik sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan transformatörler, günlük konuşma dilinde trafo olarak da adlandırılır. Manyetik indüksiyon dönüşümü için gerekli olan bu araçlar, frekans ile oynanmadan işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olur. Tüm parçalarının sabit olduğu bu araçlar AC sistemlerinde tercih edilirler. Elektrik makinesi olarak adlandırılabilen transformatörler, elektromanyetik indüksiyon yardımı ile işlevlerini sürdürürler. DC devrelerinde kullanımı mümkün olmayan bu araçlar, yalnızca AC devrelerinde kulla...

Step-Up Trafo

STEP-UP TRAFO Step-up trafo araçları, yükseltici trafo olarak görev alırlar. Voltajın yükseltilmesi için kullanılan bu araçlarda sekonder sargıda meydana gelen dönüş rakamları, primer sargıda bulunan dönüşlerden daha fazladır. İkincil tarafında yüksek voltaj gerçekleşen transformatörlerde istasyonlarda kullanılan yükseltici trafo sistemleri sayesinde düşük akımlar yüksek akımlara, yüksek akımdaki gerilimler ise düşük akımlara dönüştürülür. çekirdek üzerine sarılan iki bobinin kullanımıyla işlevsel hale gelen step-up trafo seçenekleri yükseltici olarak kullanılabilirler. AC akımın bobinden geç...

Orta Gerilim Trafosu

ORTA GERİLİM TRAFOSU Orta gerilim trafosu hareketli parçası bulunmayan bir araçtır. Elektromanyetik indüksiyon vasıtasıyla gereksinim duyulan alanlarda elektrik enerjisinin dönüştürülmesine olanak sağlayan orta gerilim trafosu, gücün sabit kalması şartıyla işlemlerini gerçekleştirir. Elektrik santrallerinde meydana gelen elektrik enerjisinin gerilimi oldukça yüksektir. Bu gerilimin ilgili alanlara dağıtılması ve düşürülmesi gereklidir. Yüksek gerilimli enerjinin kasaba veya şehir merkezlerine iletilirken düşürülmesine olanak sağlayan orta gerilim trafosu, güç transformatörleri vasıtası ile iş...

Güç Transformatörü

Güç TRANSFORMATöRü Güç transformatörü elektrik enerjisinin uzak bölgelere taşınmasına olanak sağlar. Transformatörler, elektrik santrallerinde üretilen enerjinin dağıtımında yardımcı olurlar. Yüksek gerilimin orta ve düşük gerilim seviyelerine taşınmasına olanak sağlayan ve gerekli durumlarda gerilim yükseltici olarak işlev gören transformatörler; yerleşim merkezleri, iş merkezleri ve sanayi bölgelerinin civarında kurulabilir. Gerilimi yükseltme veya alçaltma gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilen transformatörlerin kullanım alanı oldukça yaygındır. Frekansta değişim olmadan akım ve geril...

Güç Trafosu

Güç TRAFOSU Güç trafosu, enerjinin genliğini değiştiren araçlara verilen isimdir. Enerjinin frekansını ve çeşidini değiştirmeden sadece genliğini değiştiren bu araçlar enerjinin girdi değerinin çıkışa verilmesine olanak tanır. Silisyumlu saçlardan oluşturulan nüvelerin üzerine yalıtımlı sargıların sarılması ile oluşturulan bu araçlar birçok farklı alanda kullanılabilir. Elektrik enerjisinin uzak mesafelere taşınmasına yardımcı olan bu araçlar, yüksek gerilim oluşturarak alternatif akımda elektrik enerjisinin iletilmesine olanak tanır. Enerjinin frekansını ve gücünü değiştirmeden alternatif ak...

Dağıtım Transformatörü

DAĞITIM TRANSFORMATöRü Dağıtım transformatörü elektrik enerjisinin taşınmasında veya tüketimine uygun hale getirilmesine olanak sağlar. Gerilim seviyesinin değiştirilmesine yardımcı olan bu araçlar, akım seviyesinin de değiştirilerek tüketim için uygun çıktıların elde edilmesine yardımcı olur. Enerjinin tüketicinin kullanımına uygun olarak revize edilmesine olanak tanıyan bu cihazlar, nihai kullanıcının işlev görmesi için tercih edilen araçlardır. Tüketim alanına elektrik taşınması için tercih edilen dağıtım transformatörü evlerden hastanelere, fabrikalardan otellere kadar birçok farklı aland...

Dağıtım Trafosu

DAĞITIM TRAFOSU Dağıtım trafosu elektrik enerjisinin taşıma ve tüketime uygun hale getirilmesine olanak sağlar. Enerji santrallerinden çıkan elektriğin gerilim ve akım seviyelerinin değiştirilmesine olanak sağlayan dağıtım transformatörleri, enerjinin son tüketicinin uygun bir şekilde kullanabileceği bir forma dönüştürülmesine olanak tanır. Gerilimin düşürülerek son tüketiciye ulaştırılmasına imkan veren bu araçlar evler, hastaneler, fabrikalar ve çok daha fazla alanda kullanılabilir. Soğutma tipine göre birbirinden farklı özelliklere sahip olan alt dallara ayrılan dağıtım transformatörleri,...