Güç Transformatörlerinin Yapısı ve Özellikleri

9 Mayıs 2023

Güç Transformatörlerinin Yapısı ve Özellikleri

Güç transformatörleri; enerjinin frekansının değişmeden, yalnızca genliğinin değişmesiyle elektrik iletimini sağlayan trafo çeşididir. İnce silisyumlu saclardan oluşan bu trafo çeşidi, gerilim değerinin değişmesini sağlar. Nüve ve nüvenin üzerine yalıtılmış iletkenlerle sarılmış sağılardan oluşur.

Güç trafoları sayesinde elektrik enerjisi, uzak mesafelere kadar değişmeden iletilebilir. Söz konusu elektrik enerjisi; doğru veya alternatif akım olarak iki şekilde üretilir. Üretilen alternatif akım, trafolar aracılığıyla düşürülüp yükseltilebilir.

Güç transformatörleri, santrallerde üretilen enerjinin yükselmesini sağlayarak şehir merkezlerine sağlıklı elektrik iletimini mümkün kılar.

Elektrik enerjisi, alçak ve orta trafolar aracılığıyla düşürülebilir. Böylece abonelerin kullanımına uygun hale gelir.

Güç Trafolarında Polarite Yapısı

Polarite; trafo sargılarının uçlarının, akımın frekansına bağlı olarak değiştirdiği işarettir. Bu işaretler yani polarite, trafoların kendi aralarında bağlanmasına veya paralel bağlanmalarına kolaylık sağlar. Bu sayede elektrik iletiminin sistemi doğru kurulmuş olur.
Polariteler için farklı ve önemli yöntemler vardır. Bunlar:

  • Yıldız – yıldız bağlantı
  • Yıldız – üçgen bağlantı
  • Üçgen – üçgen bağlantı
  • Üçgen – yıldız bağlantı

Bu bağlantı tipleri, primer ve sekonder sargılarının nasıl kurulacağına, trafonun ve sargıların yapısına bağlı olarak belirlenir.

Güç Trafosunun Kullanım Alanları

Trafoların kullanım alanları şunlardır:

• Elektrik santralleri
• Elektrik enerjisi dağıtım alanları
• Şebekeden enerji alan cihazlar
• Kısaca özetlemek gerekirse trafolar, alternatif akımın uygulandığı yerlerde kullanıma uygundur.

Güç trafoları da bu akımlarda enerjinin yükseltilmesi gerektiği alanlarda kullanılır. Güç trafosunun yaygın olarak kullanıldığı yerler arasında barajlar yer alır.

Trafo Kullanımının Önemi

Trafolar, elektrik enerjisinin iletilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan en önemli elektrik makineleridir. Bu sayede enerji, üretildiği yerden daha uzak mesafelere kolayca aktarılabilir.

  • Uzak mesafelere taşınan enerjinin kullanılabilmesi için, alçak veya orta gerilime dönüştürülebilen özelliktedir.
  • Verimli taşımanın gerçekleşebilmesi için gerilimi yeterli düzeye ulaştırır.
  • Yetersiz değer söz konusu olduğu durumlarda, değerin yükseltilmesi için gerilim trafoları kullanılır.
  • Trafolar, elektrik enerjisinin her alanda verimli ve yaygın kullanılabilmesi açısından hayati önem taşır.

Güç trafoları başta olmak üzere yüksek kalitede trafo sevkiyatı sağlayan Trans-El ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.