Trafo Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

9 Mayıs 2023

Trafo Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Bir trafo belirlerken trafonun özelliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak en uygun trafo belirlenmelidir. Söz konusu faktörler şunlardır:

Gerilim Oranı, Değeri ve Bağlantı Yöntemi

Gerilim değerini, oranını ve bağlantı yöntemi hem ilk tedarik açısından hem de hazır değişim açısından dikkat edilmesi gereken faktörlerden biridir. Küçük ölçekli ticari projelerin çoğunda 208Y / 120V ikincil voltaj olmalıdır. Bunun sebebi yükün büyük bir kısmının küçük ev aletleri ve aydınlatmalar olmasıdır. Daha yüksek voltajlar büyük aydınlatma gereksinimi olduğunda tercih edilmelidir.

Yalıtım Sıcaklığı Değerleri

Dirençle ölçülen ortalama iletken, sıcaklık artışının 40 ° C sıcaklığına değinilmelidir. Düşük iletken kayıplı transfarmatörlere düşük sıcaklık artışları mevcuttur. Yalıtım sıcaklığı değerleri uygun seçildiğinde daha uzun ömürlü ve düşük işletmeli trafo elde edilmesi sağlanır.

Ses Seviyeleri

Trafo sesleri, ticari binaların içerisinde veya konferans salonları, ofis alanları gibi sessizlik gerektiren ortamlarda rahatsız edici bir seviyede olabilir. Bu sebeple transformatör ses seviyesi, transformatörlerin ayrı odalara yerleştirilmesi veya doğrudan bağlantı kurulmaması gibi işlemlerle ses seviyesi kontrol altına alınabilir.

Harmonik Yük İçeriği

Bazı transformatör tipleri, yüksek harmonik salgılarından veya doğrusal olmayan yükler nedeniyle başarısız olabilmektedir. Bu sebeple transformatörlerin harmonik akımlara ve çekirdeklerde ürettikleri akılara dayanacak şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.

Trafo Arızalarının Etkileri

Trafo arızaları kolay rastlanan bir problem değildir. Ancak tahliye koşullarının sınırlı olduğu binalarda, büyük trafoların arızalanması söz konusu olduğunda ciddi etkiler yaratabilir. Bu sebeple arıza modlarıyla baş edebilmek için belirli hükümlerin uygulanması gerekir.

Gerilim Muslukları

Oran arasındaki oranı değiştirmek amacıyla musluklar kullanılır. Transformatörlerde seçilen musluk ile maksimum yüksüz voltaj koşulları birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Kilovoltampere (kVA) Derecelendirme

Hem 3 fazlı hem de tek fazlı transformatörlerin güç ve düzenlemeleri, sıvı daldırmaları için IEEE Standart Genel Gereklilikleri mevcuttur. Bu gereklilikler göz önünde bulundurularak trafo seçimi yapılmalıdır. Bu gerekliliğe uyulmaması hem güven hem de maliyet açısından olumsuzluk ve sorunlar yaratır.