Boşta Çalışma Testleri

9 Mayıs 2023

Boşta Çalışma Testleri

Boşta çalışma testleri, transformatörün anma geriliminde boşta (yüksüz) çalışması sırasında oluşan demir kayıplarının ölçülmesi amacıyla yapılan testlerdir. Demir kayıplarını oluşturan başlıca bileşenler, mıknatıslama akımı, histeresis ve fuko kayıplarıdır. Bunların mertebesi, manyetik çekirdek saç paketinde kullanılan silisyum alaşımlı saçların kalitesine ve dizim tekniğine bağlıdır.

Genellikle laboratuvarlarda besleme kolaylığı açısından YG sargısı boşta iken AG tarafından anma geriliminde besleme yapılır. Transformatör beslendikten sonra bir süre (5-10 dakika kadar) beklenip sonra besleme tarafındaki ölçü aletlerinden her fazdan çekilen güçler, akımlar ve faz arası besleme gerilimi okunarak kaydedilir. Bütün fazlardan çekilen güçlerin toplamı transformatörün boşta kaybını (demir kaybı) verir. Ölçülen akımların aritmetik ortalaması ise boşta çalışma akımıdır.

Besleme gerilimi anma frekansında ve sinüs formunda olmalıdır. İstenildiği taktirde besleme gerilimi %90 ile %110 arasında kademeli olarak değiştirilerek transformatörün boşta çalışma eğrisi de çıkartılabilir. Bu eğri, transformatörün enerji kullanımı ve kayıpları hakkında önemli bilgiler sunar ve üretici firma olan Trans-El, bu verileri kullanarak trafoların enerji verimliliğini artırma ve enerji kayıplarını azaltma çalışmalarına devam etmektedir.

Boşta Çalışma Testlerinin Önemi ve Süreçleri

Boşta çalışma testleri, trafo üretim süreçlerinde büyük önem taşıyan testlerdir. Bu testlerin amacı, transformatörlerin enerji kaybını ve etkinliğini ölçmek ve trafoların enerji kullanımını daha verimli hale getirmektir. Yüksüz testleri sayesinde, olası arızaların önüne geçilerek trafo kalitesi ve güvenliği artırılmaktadır.
Boşta çalışma testlerinin süreçleri aşağıdaki şekildedir:

  1. Öncelikle, trafo anma geriliminde boşta (yüksüz) çalıştırılır. Bu esnada, demir kayıplarının ölçülmesi için gerekli ölçümler yapılır.
  2.  Her fazdan çekilen güçler, akımlar ve faz arası besleme gerilimi ölçülerek kaydedilir. Bütün fazlardan çekilen güçlerin toplamı transformatörün boşta kaybını (demir kaybı) verir, ve ölçülen akımların aritmetik ortalaması boşta çalışma akımını belirler.
  3. Besleme gerilimi anma frekansında ve sinüs formunda olmalıdır. İstenildiği taktirde besleme gerilimi %90 ile %110 arasında kademeli olarak değiştirilerek transformatörün boşta çalışma eğrisi çıkartılabilir.
  4. Elde edilen veriler, trafo üreticisi tarafından analiz edilir ve enerji kayıplarını azaltacak ve enerji verimliliğini artıracak iyileştirmeler yapılır.
  5. Süreç sonunda, trafo üreticisi tarafından yapılan iyileştirmelerin etkisi değerlendirilir ve trafoların enerji kullanımı ve verimliliği hakkında önemli bilgiler elde edilir.

Yüksüz çalışma testlerinin önemi, trafo üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve güvenliği sağlama amacıyla büyük önem taşımaktadır. Bu testler sayesinde, üretici firmalar trafoların enerji kullanımını daha verimli hale getirerek, sektörde liderliğini sürdürmektedir.

Boşta Çalışma Testlerinin Trafoların Ömrü ve Performansına Etkisi

Boşta çalışma testleri, trafo üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve güvenliğin yanı sıra, trafoların ömrü ve performansına da önemli ölçüde etki eder. Bu testler sayesinde, üretici firmalar enerji kayıplarını azaltarak trafoların daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı olmasını sağlarlar

  1. Enerji kayıplarının azaltılması: Yüksüz çalışma testleri sonucunda elde edilen veriler, enerji kayıplarının azaltılması için gerekli optimizasyonları belirlemeye yardımcı olur. Bu optimizasyonlar sayesinde, trafolar daha verimli çalışarak enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlar.
  2.  Trafoların ömrünün uzatılması: Enerji kayıplarının azaltılması ve verimli çalışma, trafoların ömrünü uzatır. Daha az enerji kaybı yaşayan trafolar, daha az ısınır ve bu da bileşenlerin daha uzun süre dayanıklı olmasına katkı sağlar.
  3.  Performansın artırılması: Yüksüz çalışma testleri sayesinde, trafoların enerji verimliliği ve performansı artırılır. Bu durum, daha iyi enerji dağıtımı ve daha düşük işletme maliyetleri ile sonuçlanır.
  4. Bakım ve onarım süreçlerinin iyileştirilmesi: Yüksüz çalışma testleri, trafoların bakım ve onarım süreçlerini de optimize etmeye yardımcı olur. Testlerin sonuçları, trafoların hangi durumlar altında daha iyi çalıştığını ve hangi bileşenlerin daha sık arıza yaptığını göstererek, bakım ve onarım süreçlerinin daha etkin planlanmasını sağlar.

Yüksüz çalışma testleri ile elde edilen veriler, trafoların enerji verimliliğinin artırılması, ömrünün uzatılması ve performansının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşır. Bu testler sayesinde, trafo üreticileri ve enerji dağıtım sistemleri daha verimli ve sürdürülebilir hale gelir.

Trans-El’in Uyguladığı Boşta Çalışma Testleri

Trans-El, trafo üretiminde en üst düzeyde kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak için, boşta çalışma testlerini başarıyla uygulayan öncü bir firmadır. Bu testler, transformatörlerin enerji verimliliği ve güvenliği açısından büyük önem taşır ve Trans-El, müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenli trafolar sunmak için bu testleri sıkı bir şekilde uygular.

Yüksüz çalışma testleri sürecinde, Trans-El, trafo anma geriliminde boşta (yüksüz) çalıştırılır. Bu esnada, demir kayıplarının ölçülmesi için gerekli ölçümler yapılır ve her fazdan çekilen güçler, akımlar ve faz arası besleme gerilimi ölçülerek kaydedilir. Bütün fazlardan çekilen güçlerin toplamı transformatörün boşta kaybını (demir kaybı) verir ve ölçülen akımların aritmetik ortalaması boşta çalışma akımını belirler.

Trans-El, elde edilen verileri analiz ederek, trafoların enerji kayıplarını azaltacak ve enerji verimliliğini artıracak iyileştirmeler yapar. Ayrıca, yüksüz çalışma testleri sonucunda elde edilen veriler, trafoların ömrünü ve performansını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek için de kullanılır.

Trans-El’in uyguladığı yüksüz çalışma testleri, müşterilerine daha verimli ve güvenli trafolar sunarak, sektörde liderliğini sürdürmektedir. Bu testler sayesinde, Trans-El ürettiği trafoların enerji kullanımını daha verimli hale getirir ve enerji kayıplarını azaltarak müşterilerine daha ekonomik bir enerji dağıtım sistemi sunar.

Boşta çalışma testleri hakkında detaylı bilgi almak için Trans – El resmî web sitesi adresimizi ziyaret edebilirsiniz.