Güç Transformatörü

Güç Transformatörü

GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ

Güç transformatörü elektrik enerjisinin uzak bölgelere taşınmasına olanak sağlar. Transformatörler, elektrik santrallerinde üretilen enerjinin dağıtımında yardımcı olurlar. Yüksek gerilimin orta ve düşük gerilim seviyelerine taşınmasına olanak sağlayan ve gerekli durumlarda gerilim yükseltici olarak işlev gören transformatörler; yerleşim merkezleri, iş merkezleri ve sanayi bölgelerinin civarında kurulabilir. Gerilimi yükseltme veya alçaltma gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilen transformatörlerin kullanım alanı oldukça yaygındır. Frekansta değişim olmadan akım ve gerilimin dönüştürülmesine olanak sağlayan güç transformatörlerinde elektrik santrallerinde üretimi gerçekleşen elektrik enerjisini yükseltilir. Şehir merkezlerinde dağıtımı gerçekleştirilen enerjinin ise düşürülmesine olanak sağlayan transformatörler, elektrik iletim ve gerilim dengelenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Güç Transformatörü Özellikleri

380 kV gerilime sahip olan Türkiye'de, indirici merkezler için ihtiyaç duyulan gerilim dönüşümü güç trafoları tarafından sağlanır. İstenilen bölgelere elektrik üretiminin yapılmasında görev alan güç trafoları, elektrik devrelerini elektromanyetik indüksiyon ile birbirine bağlar. Elektromanyetik alan vasıtasıyla enerjinin nakledilmesine olanak sağlayan bu araçlar, bir elektrik devresinden diğerine sorunsuz bir şekilde elektrik iletimini gerçekleştirirler. Birbirine yakın mesafede bulunan iki sargı vasıtasıyla gerçekleşen trafolarda, sargılardan birinde meydana gelen voltaj akımı diğerinde de voltajın meydana gelmesine olanak tanır. Bu iki sargının arasındaki oluşan akım manyetik alanı oluşmasına imkan verir.

Güç Transformatörü Manyetik Nüve

Güç transformatörü manyetik nüve gibi araçlarla doğru sonuçlar elde etmenize olanak sağlar. Üretim merkezinde oluşturulan elektriğin uzak bölgelere taşınmasına yardımcı olan güç transformatörleri yeteri kadar büyüklükte gerilim oluşturarak işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Alternatif akım ile elektrik enerjisinin üretiminde görev alan güç trafoları, alternatif akımın frekansını ve gücünü değiştirmeden iletimi gerçekleştirir. Demir gövde olarak adlandırılan manyetik bir devre ile oluşturulan iletkenlerden sarılan demir gövde üzerinde 2 adet bobinin yerleştirilmesi ile oluşturulan transformatörler üzerinde histerisiz ve fuko kayıplarını engellemek adına manyetik nüve bulunur. Ayak, bacak ve boyunduruk adı verilen iki parçadan oluşan manyetik nüve, 3 farklı türde meydana gelir. Çekirdek tipi, mantel tipi ve dağıtılmış tip olmak üzere toplamda 3 farklı şekilde karşımıza çıkan manyetik nüveler transformatörler için oldukça işlevsel araçlardır.