Özel Testler

3 Ağustos 2023

Özel Testler

Özel testler, transformatör üretimi yapan firmalar için önemli bir adımdır. Trans – El olarak, müşterilerimize yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunma hedefindeyiz. Bu nedenle, ürünlerimizin performansını ve dayanıklılığını doğrulamak için bu testleri gerçekleştiriyoruz.

Testler, transformatörlerin özelliklerini ve işlevselliğini daha ayrıntılı bir şekilde incelememizi sağlar. Bu testler, transformatörlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu, verimliliğini, yalıtım durumunu ve diğer kritik özelliklerini değerlendirir.

Örneğin, kapasite ve izolasyon kayıp faktörü ölçümü (Doble testi), transformatörlerin yalıtım durumunu belirlemek ve izolasyon kayıp faktörünü hesaplamak için kullanılır. Bu test, trafonun yalıtım durumu hakkında önemli bilgiler sunar ve sürekli kontrol altında tutulması gereken bir deneydir.

Yalıtım direnci ölçümü (Megger testi), transformatörün yalıtım direncini değerlendirmek için kullanılan yaygın bir testtir. Bu test, transformatörün yalıtım durumu hakkında bilgi sağlar ve transformatörün uzun süreli kullanımı için önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Gürültü spektrumu analizi ise transformatörlerin çalışma sırasında oluşturduğu gürültünün incelenmesini sağlar. Bu test, gürültü seviyesinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi için önemlidir. Trans – El olarak, gürültü seviyesi konusunda titiz bir yaklaşım benimseriz ve ürünlerimizin daha sessiz çalışmasını sağlamak için gürültü spektrumu analizini kullanırız.
Bu testler, müşterilerimize daha güvenilir ve kaliteli transformatörler sunabilmemiz için vazgeçilmez bir adımdır. Trans – El olarak, sürekli olarak yeni teknolojileri ve test yöntemlerini takip eder ve ürünlerimizin mükemmelliğini sağlamak için en son test ekipmanlarını kullanırız. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektörde lider bir firma olmaya devam ediyoruz.

Kapasite ve İzolasyon Kayıp Faktörü Ölçümü (Doble Testi)

Özel testler kapsamında önemli bir yere sahip olan Kapasite ve İzolasyon Kayıp Faktörü Ölçümü (Doble Testi)Trans – El olarak transformatörlerimizin yalıtım durumunu değerlendirmek ve izolasyon kayıp faktörünü hesaplamak için kullandığımız bir deneydir.

Pratikte, transformatör imalatında kullanılan yalıtım malzemeleri her ne kadar mutlak bir yalıtım sağlamasa da işletme sırasında çalışırken çok küçük miktarlarda kaçak akımların geçtiğini ve bu akımların yalıtım kayıplarına neden olduğunu bilmekteyiz. Bu kayıplar aslında trafonun boşta ve yükte kayıplarının yanında önemli değildir, ancak bunların ölçülmesi ve izolasyon kayıp faktörünün hesaplanması, trafonun yalıtım durumu hakkında bize değerli bilgiler sunar.

Kayıp açısı, yalıtım malzemesinin kalınlığına, yüzeyine, iyonizasyona, yabancı madde ve partiküllere, hava boşluklarına bağlı olarak değişir. Bu nedenle, kayıp açısı ölçümleri, yalıtım malzemelerinin yalıtkanlığını değerlendirebilmemiz için önemli sonuçlar sağlar.

Kapasite ve izolasyon kayıp faktörü ölçümleri, sargılar arasında ve sargılarla tank arasındaki eşdeğer kapasiteler üzerinde gerçekleştirilir. Bu esnada, transformatörün üst yağ sıcaklığı ölçülür ve ölçülen değerler referans sıcaklığa göre düzeltilir. Bu sayede, transformatörün yalıtım durumu hakkında daha kesin ve güvenilir sonuçlar elde ederiz.

Kapasite ve İzolasyon Kayıp Faktörü Ölçümü (Doble Testi), transformatörlerimizin yüksek kaliteli yalıtım malzemeleriyle donatıldığını ve uzun süreli kullanımlarında bile sağlam bir izolasyon sağladığını doğrulamamızı sağlar. Trans – El olarak, bu testi düzenli periyotlarla tekrarlayarak transformatörlerimizin yalıtım durumunu sürekli olarak kontrol altında tutarız. Müşterilerimize güvenilir ve dayanıklı transformatörler sunmayı hedeflerken, özel testlerle ürünlerimizin performansını ve kalitesini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz.

Yalıtım Direnci Ölçümü (Megger Testi)

Özel testler arasında önemli bir yere sahip olan Yalıtım Direnci Ölçümü (Megger Testi)Trans – El olarak transformatörlerimizin yalıtım durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlayan ve yaygın olarak kullanılan bir deneydir.

Yalıtım direnci ölçümü, diğer ölçü aletlerine kıyasla daha ucuz ve kullanımı kolay olan Megger adı verilen cihazlarla gerçekleştirilir. Dinamolu, bataryalı ve motorlu olmak üzere üç farklı türü bulunan Megger ölçü aletleri, farklı gerilim kademeleriyle DC gerilim üreten cihazlardır.

Ölçümler genellikle dinamolu ve bataryalı Meggerlerle 1 dakika süreli olarak yapılır. Bu süre zarfında her 15 saniyede bir değer okunup kaydedilir. Ayrıca deney sırasında transformatörün üst yağ sıcaklığı ve havadaki nem oranı (ölçülebiliyorsa) ölçülerek kaydedilir.

Deney tamamlandıktan sonra ölçülen büyüklükler 20 °C referans sıcaklığına düzeltilir. Ölçülen son değer (60. saniyedeki değer), 30. saniyede okunan değere bölünerek Polarizasyon Endeksi adı verilen bir değer elde edilir ve bu değer üzerinden transformatörün yalıtım durumu hakkında yorum yapılır.

Motorlu Meggerlerle genellikle 10 dakikalık ölçüm yapılır ve her dakika ölçülen değerler kaydedilir. Polarizasyon Endeksi ise 10. dakikada ölçülen değerin 1. dakikada ölçülen değere oranlanmasıyla hesaplanır.

Yalıtım direnci ölçümü yapılırken transformatörün yalıtım seviyesi ve üst gerilimi bilinmeli ve deney gerilimi buna göre seçilmelidir. Ayrıca deneyde transformatör buşinglerinin kuru ve temiz durumda olması önemlidir. YG ve AG sargıları varsa, nötr uçları dahil olmak üzere bakır iletkenlerle köprülenir.

Ölçümler YG-AGYG-TANKAG-TANK ve çekirdek topraklama ucu dışarıya çıkartılmışsa ÇEKİRDEK-TANK arasında yapılır. Megger cihazının (-) ve (+) polariteli uçları ayrı ayrı ölçüm yapılacak uç çiftine bağlanır. Guard (ekran) ucu ise boşta kalan uca bağlanır. Ölçümler yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir

Özel testler hakkında detaylı bilgi almak için Trans – El resmî web sitesi adresimizi ziyaret edebilirsiniz.