Step-Up Trafo

Step-Up Trafo

STEP-UP TRAFO

Step-up trafo araçları, yükseltici trafo olarak görev alırlar. Voltajın yükseltilmesi için kullanılan bu araçlarda sekonder sargıda meydana gelen dönüş rakamları, primer sargıda bulunan dönüşlerden daha fazladır. İkincil tarafında yüksek voltaj gerçekleşen transformatörlerde istasyonlarda kullanılan yükseltici trafo sistemleri sayesinde düşük akımlar yüksek akımlara, yüksek akımdaki gerilimler ise düşük akımlara dönüştürülür. Çekirdek üzerine sarılan iki bobinin kullanımıyla işlevsel hale gelen step-up trafo seçenekleri yükseltici olarak kullanılabilirler. AC akımın bobinden geçmesi ile birlikte zamanla meydana gelen manyetik akı gerilim yükseltici trafoların önemli bir özelliğidir. Dağıtıma bağlı üretim santrallerinde kullanılan bu araçlar, elektrik iletimi ve dağıtımında önemli bir yere sahiptir.

Step-Up Trafo Özellikleri

Step-up trafo özellikleri çok çeşitlidir. Elektrik enerjisinin niceliklerini dönüştürmek için kullanılan bu araçlar, elektriksel devre elemanı olarak görev alırlar. Dönüştürücü olarak işlev gören araçlar, elektrik enerjisinin içeriklerini artırma ve azaltma gibi dönüşüm uğratmada görev alırlar. Manyetik indüksiyon yolu ile gerçekleştirilen dönüşüm işlemleri esnasında gerilim seviyesinin frekansı değiştirilmez. Hareketli herhangi bir parçanın bulunmadığı bu sistem, elektrik makinesi olarak adlandırılabilir. Kapalı manyetik gövdesi ile elektrik akımının doğru bir şekilde iletimini sağlayan bu araçlar silisli saclardan meydana gelir. Sargılardan oluşan gövde birincil ve ikincil sargıya sahiptir. Sekonder ve Primer olarak adlandırılan bu sargıların arasında herhangi bir elektriksel bağlantısı bulunmaz.

Step-Up Trafo Elektrik İletimi

Step-up trafo elektrik iletimi gerçekleştirir. Halk arasında transformatörlerin elektrik enerjisi ürettiği ile ilgili yaygın bir inanış vardır, ancak transformatörler elektrik enerjisi üretmezler. Trafoların amacı elektrik enerjisinde herhangi bir kayıp olmadan ikinci sargıya taşıyabilme imkanına sahip olmasıdır. Bu imkanlar dahilinde çeşitli alanlarda kullanılabilen step-up trafo elektrik iletimi ile enerjinin iletim düzenini idealize edebilirsiniz. Gerilim veya akımın idealize edilmesine olanak sağlayan transformatörler dirençlerle veya kondansatörler ile birlikte kullanılabilir. Enerjinin bir devreden diğer devreye geçirilmesinde görev alan bu araçlar sayesinde elektrik enerjisi istenilen kolaylıkla nakledilebilir. Kablolar vasıtasıyla gerçekleşen işlemler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Taleplerinize en uygun transformatör çeşitlerinin bir arada bulunduğu markamızın çatısı altına girerek siz de beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayabilirsiniz.