Trafo Çeşitleri

9 Mayıs 2023

Trafo Çeşitleri

Elektrik enerjisinin üretimi sonrasında kaynak çıkışından akımın tüketiciye ulaşmasına kadar başrolde olan makinelere trafo adı verilmektedir. Trafo çeşitleri kullanım amaçlarına göre pek çok farklı türe ayrılmaktadır. Güvenli olarak ölçümleme yapılmasından akımın güvenli olarak taşınmasına ve hatta belirli bir seviyeye indirilmesine kadar pek çok çeşit bulunmaktadır. Yükseltici ve alçaltıcı özelliğe sahip olan trafo çeşitlerinin yanı sıra güç trafosu, dağıtım trafosu, akım trafosu, gerilim trofusu, tek fazlı transformatör, oto trafoları ve izolasyon trafoları olmak üzere pek çok farklı şekillendirme yöntemleri bulunmaktadır. Bu makinelerin her birinin farklı özelliği bulunmaktadır.

Transformatör Çeşitleri

İLETİM TRANSFORMATÖRLERİ: 

Büyük güçlüdürler ve çok yüksek gerilimin uzaklara iletilmesinde gerilim yükseltici olarak kullanılırlar.

ARA İSTASYON TRANSFORMATÖRLERİ: 

Gerilimin orta seviyelere düşürmek için kullanılırlar.

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ: 

Orta gerilimin daha alt seviyelere düşürmek için kullanılırlar.

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ:

Birçok farklı tip ve uygulamalarda elektronik devrelerde kullanılırlar.

YALITIM (İZOLASYON) TRANSFORMATÖRLERİ: 

Doğru akımın yalıtımı amacıyla kullanılır. Pimer ve sekonder arasında elektrik yalımını sağlamak amacıyla da kullanılır. Primere uygulanan gerilim hem doğru akım hem de alternatif akım bileşenlerini bulunduruyorsa sekonder gerilimi sadece alternatif akım bileşeninden oluşur.

OTO TRANSFORMATÖRLERİ: 

Primer ve sekonder sargıları elektriksel olarak birbirleriyle bağlantılı olan transformatörlere Oto Transformatörü adı verilir. Genellikle düşük güç uygulamalarında ayarlı gerilim sağlamak için kullanılır.

ÇALIŞMA GERİLİMLERİNE TRANSFORMATÖRLER:

 1. Alçak gerilim: 0-1 kV
 2. Orta gerilim: 1-3-5-10-20-25-30 kV
 3. Yüksek gerilim: 45-60-110 kV
 4. Çok yüksek gerilim: 150-220-380-400 kV

NÜVELERİNE GÖRE TRANSFORMATÖRLER:

 1. Çekirdek Tipi
 2. Mantel Tipi
 3. Dağıtılmış Tip
 4. Ferrit Nüve

SOĞUTMA TÜRLERİNE GÖRE TRANSFORMATÖRLER:

 1. Yağlı Tip Transformatörler
 2. Kuru Tip Transformatörler

KULLANIM YERLERİNE GÖRE TRANSFORMATÖRLER:

 1. Besleme Transformatörü
 2. İzolasyon Transformatörü
 3. Muayyen Frekans Transformatörü

HAT TRANSFORMATÖRÜ

 1. Empedans Transformatörü
 2. Oto Transformatörü
 3. Darbe (Pulse) Transformatörü